Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Bekymring

Spørgsmål:

Jeg har en 12-årig datter, som altid har haft meget svært ved at koncentrere sig og blive ved aktiviteter. Fx rejser hun sig ustandseligt bare når vi spiser aftensmad. Hun er kun i ro, hvis hun sidder med en ipad eller læser. I skolen har hun meget uro, og har svært ved at koncentrere sig. Hun sidder fx alene for ellers forstyrrer hun for meget, men selvom vi har udtrykt vores bekymring for hende til skolen, så mener de ikke at der er noget videre. Fagligt følger hun jo med. MEN hun har ingen impulskontrol. Hun gør det, der falder hende ind og hun tænker aldrig over konsekvenserne. Hun kan fx lokkes til alt af sine "veninder" og især det bekymrer os som forældre. Hun snakker uafbrudt, bryder ind, "hopper rundt", spiser utroligt meget, kan ikke mærke mæthed, er uhyggeligt glemsom, mister sine ting hele tiden, kan kun huske én ting ad gangen, hele hendes morgen skal følge det samme "skema" ellers mangler der noget, er meget let-afledelig, midt i en samtale ser hun måske et eller andet ud af vinduet og så er hun "væk"... Skal jeg gå til egen læge og kræve en udredning?

Svar:

Hej,

Tak for din henvendelse ang. din datter.

Du beskriver flere situationer, som din datter kan have svært ved at være i og holde fokus i. Det må være hårdt som mor at være vidne til, når du kan se, at uroen både påvirker hende i skolen og derhjemme. Når vi oplever noget, som påvirker vores børns trivsel, vil vi gerne "gøre noget", og det behov fornemmer jeg også i din mail. Du har allerede kontaktet skolen, skrevet til "Spørg PPR" og du tænker fremadrettet en udredning kunne give mening. Du har allerede gjort en masse relevante ting som mor! Jeg er dog ikke sikker på, at en eventuel udredning er det første skridt for at hjælpe din datter – lad mig uddybe dette. 

Når børn og unge har en adfærd, hvor de kommer til at forstyrre andre f.eks. i undervisningen, pludseligt rejser sig eller mister fokus i samtalen, kan det handle om mange ting. Vigtigst af alt er det at kigge bag ved adfærden, dvs. at vi voksne omkring barnet spørger os selv: "Hvad er det han/hun prøver at fortælle os?". Nogle gange kan uroen handle om, at de er i en udsat rolle i fællesskabet og kommer til at forstyrre andre og miste fokus i undervisningen, fordi de hele tiden forsøger "at være med" og finde ud af, hvem der taler sammen, hvem der har planer i fritiden osv. Dvs. at barnet har lært at være "over-opmærksom" hele tiden, fordi barnet/den unge ikke har en tryg rolle i fællesskabet.

Andre gange kan en urolig og letafledelig adfærd handle om, at barnet har svært ved at skabe overblik i sin hverdag, og der skal derfor ikke så meget til for at blive afledt i samtalen, i en spisesituation, i undervisningen osv. Hvis din datter har svært ved at skabe overblik, kan hun have brug for hjælp til at finde frem til, hvad der er vigtigt lige nu og her - og gerne på en overskuelig måde, trin for trin. I en spisesituation kan du hjælpe din datter ved at strukturere den for hende, f.eks. ved at tydeliggøre, hvor længe I forventer hun skal blive siddende. Her er det vigtigt at tænke det som "træning", dvs. at I opstiller et lille krav til din datters impulshæmning i en spisesituation – en tid (f.eks. 5 – 10 min), som I ved, at hun fra start af kan klare, og herefter sætter I tiden op, så hun med tiden kan sidde længere og længere tid i en spisesituation. Når din datter lykkes med det opstillede krav, må I rose og anerkende rigtig meget – på den måde får hun nemlig lyst til at prøve igen og træne sin vedholdenhed og koncentrationsevne. Det samme kan I gøre i f.eks. lektiesituationer.  

Derudover vil jeg også nævne, at børns eksekutive funktioner, bl.a. evnen til at skabe overblik og planlægge sin adfærd, ikke er færdigudviklet ved 12års alderen. Derfor kan det også være, at din datters uro er påvirket af dine forventninger til hende om, at "hun burde kunne sidde stille i længere tid", hvilket øger din datters stressniveau, men samtidig stiller hende i en svær situation, da kravet er for stort for hende på nuværende tidspunkt. Ved at nedsætte dine forventninger til hende og dermed signalere, at hun er helt ok, som hun er, kan altså være med til at reducere hendes eventuelle stressede fornemmelse i kroppen og dermed give hende mere ro.

Når skolen har vurderet, at de ikke er bekymret for din datter, er der noget, som lykkes i skolen. Måske ser de en anden adfærd, end den du primært ser i hjemmet? Det er helt normalt, at det er på den måde. Ofte reagerer børn forskelligt alt efter den kontekst, de er i. Det er dog spændende at finde nærmere ud af, hvornår skolen ser, at din datter kan koncentrere sig og hvornår hun er fordybet i længere tid i en opgave osv. Hvad gør skolen for at støtte din datters opmærksomhed og koncentration? Hvad oplever skolen, at der virker?

For at vende tilbage til dit spørgsmål om at bede din læge om en udredning, tænker jeg, at der er mange uafklarede spørgsmål til, hvorfor din datter har den nævnte adfærd, som vi har brug for at være nysgerrige på, inden vi taler udredning og psykiatri. Som beskrevet ovenfor ser vi mange forskellige grunde til den samme adfærd. Vi har først og fremmest brug for at finde ud af, hvad din datter prøver at fortælle os med den adfærd, du især oplever derhjemme. Her er der forskellige fagpersoner i kommunen, som kan hjælpe med dette. Jeg nævner de forskellige muligheder nedenfor:

  • Bede skolen indkalde til et netværksmøde, hvor PPR kan deltage rådgivende i forhold til din datters adfærd. Du skriver, at skolen ikke har samme bekymring som dig, men det kan, som jeg nævnte ovenfor, være relevant at holde et netværksmøde med det formål at blive klogere på, hvad de så oplever, der virker i skolen.
  • Du kan tage kontakt til Åben Anonym Rådgivning i Familiehuset. Her kan du/I få nogle rådgivende, anonyme samtaler i forhold til de udfordringer, I oplever i hjemmet. De kan kontaktet på 29 33 15 24 på tirsdage og torsdage mellem 9-12.
  • Skolen kan indstille din datter til fysioterapeut i PPR for at blive klogere på din datters sansebearbejdning. Her kan hjem og skole få rådgivning i forhold til din datters sansebearbejdning ud fra det, de f.eks. hører på et møde, eller det er en mulighed at få udarbejdet en Sensorisk Profil, som mere uddybende undersøger barnets sansemæssige bearbejdning.
  • Du er også velkommen til at ringe ind til PPR og få en telefonsamtale med den PPR-psykolog, som er tilknyttet din datters skole. Du kan ringe på 89 59 30 22 og blive guidet i forhold til dette.

Med venlig hilsen 
Trine Bach Valsted
Psykolog

Indsendt:
08-02-2019 14:14